Farby Antykorozyjne Teknos www.teknos.plFarby Jachtowe Teknos www.teknos.pl


Fabryka Farb
Teknos-Oliva Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 129-149
81-571 Gdynia
tel. +48 58 629 91 62
fax +48 58 629 67 30
email:biuro.gdynia@teknos.pl

NIP: 958-14-04-033
REGON: 192734368
KRS: 0000110130
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 9 881 000,00 zł
KONTO PLN: 86 2370 0008 0000 0000 2042 5005


Teknos Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 59
03-885 Warszawa
Polska
tel. + 48 22 67 87 004
fax + 48 22 67 87 995
email:biuro@teknos.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy
w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052214
Wysokość kapitału zakładowego 13 164 500,00 zł